Saladas

2480 receitas

Shimeji Bata Yaki

Shimeji Bata Yaki

Por Cybercook

5
60 kcal | R$ 10,97 + info
22 kcal | R$ 12,51 + info
Chuchu Saboroso

Chuchu Saboroso

Por Ana Paula

6
240 kcal | R$ 7,64 + info
Maionese assada

Maionese assada

Por Silvana Silveira

3
28 kcal | R$ 62,02 + info
Mousse de Pepino Light

Mousse de Pepino Light

Por Cybercook

4
78 kcal | R$ 12,84 + info
148 kcal | R$ 9,53 + info
58 kcal | R$ 17,78 + info
Salada de Chuchu

Salada de Chuchu

Por Cybercook

4
80 kcal | R$ 3,75 + info
428 kcal | R$ 35,33 + info
90 kcal | R$ 12,79 + info
194 kcal | R$ 21,61 + info
232 kcal | R$ 13,39 + info
239 kcal | R$ 17,66 + info
Salada Grega com Cogumelos

Salada Grega com Cogumelos

Por Brenda Carla

5
153 kcal | R$ 23,25 + info
Salpicão de Natal

Salpicão de Natal

Por Loreta Mariana

3
337 kcal | R$ 49,60 + info
Tartare de Abóbora

Tartare de Abóbora

Por Cybercook

4
104 kcal | R$ 11,50 + info
Caesars dressing

Caesars dressing

Por Cybercook

2
374 kcal | R$ 9,62 + info
201 kcal | R$ 24,62 + info
137 kcal | R$ 3,25 + info
Manta de Mussarela de Bufala

Manta de Mussarela de Bufala

Por Takashi Iwanaga

3
449 kcal | R$ 44,01 + info
Salada Árabe

Salada Árabe

Por Cybercook

3
70 kcal | R$ 10,41 + info
176 kcal | R$ 23,38 + info
Salada Constance

Salada Constance

Por Cybercook

3
72 kcal | R$ 16,56 + info
103 kcal | R$ 39,45 + info
449 kcal | R$ 131,59 + info
Salada de Bacalhau

Salada de Bacalhau

Por Abençoada Jesus

3
267 kcal | R$ 72,92 + info
105 kcal | R$ 17,85 + info
116 kcal | R$ 92,64 + info
141 kcal | R$ 93,69 + info
171 kcal | R$ 8,67 + info
232 kcal | R$ 18,90 + info
412 kcal | R$ 4,07 + info
Salada de Harussame

Salada de Harussame

Por Marcos Trevisan

3
574 kcal | R$ 14,10 + info
Salada de Kani

Salada de Kani

Por Cybercook

3
95 kcal | R$ 17,89 + info
58 kcal | R$ 19,69 + info
Salada de Manga

Salada de Manga

Por Cybercook

3
115 kcal | R$ 32,94 + info