Kombu

15 receitas

Missoshiru

Missoshiru

Por Cybercook

5
71 kcal | R$ 8,72 + info
Su - tempero para sushi

Su tempero para sushi

Por Sushialacarte Iervolino

2
26 kcal | R$ 0,30 + info
367 kcal | R$ 4,56 + info
Sashimi de cavalinha

Sashimi de cavalinha

Por José Neves

285 kcal | R$ 1,52 + info

Sushis

Por Allan Vila

4
176 kcal | R$ 1,75 + info
310 kcal | R$ 3,05 + info
176 kcal | R$ 1,46 + info
13 kcal | R$ 2,76 + info

Cuscuz de Berinjela (vegano)

Por Jakeline Mejorado

180 kcal | R$ 2,61 + info
165 kcal | R$ 2,76 + info

Nishime

Por Massao Choshi

129 kcal | R$ 6,75 + info
284 kcal | R$ 1,37 + info

Sopa de abacate

Por Fernanda Muniz

85 kcal | R$ 1,17 + info
252 kcal | R$ 2,63 + info