Kombu

15 receitas

Missoshiru

Missoshiru

Por Cybercook

5
89 kcal | R$ 43,58 + info
Su - tempero para sushi

Su tempero para sushi

Por Sushialacarte Iervolino

2
26 kcal | R$ 4,73 + info
551 kcal | R$ 41,00 + info
Sashimi de cavalinha

Sashimi de cavalinha

Por José Neves

712 kcal | R$ 15,19 + info

Sushis

Por Allan Vila

4
176 kcal | R$ 35,03 + info
466 kcal | R$ 18,28 + info
176 kcal | R$ 43,68 + info
13 kcal | R$ 11,03 + info

Cuscuz de Berinjela (vegano)

Por Jakeline Mejorado

180 kcal | R$ 26,06 + info
165 kcal | R$ 110,45 + info

Nishime

Por Massao Choshi

129 kcal | R$ 81,04 + info
1419 kcal | R$ 13,68 + info

Sopa de abacate

Por Fernanda Muniz

85 kcal | R$ 5,85 + info
315 kcal | R$ 26,32 + info